CILLA MIDHALL

Om Cillas konstnärsskap:
”Cilla Midhall för ett attraktivt konstnärsskap vars bilder bär fram en berättelse i gränslandet mellan djur och människa, och där kontrasten mellan svärta och ljus tonar fram som en vemodets röst, suverän i sig, men också väl förankrad i en nordisk naturlyrisk grafiktration.”
Getfotsfondens Stipendiemotivering

cilla@skissa.se

Bilder i urval